10 soruda “Tanzimat Dönemi” Türk Edebiyatı testi

19. yüzyıl pek çok alanda olduğu gibi şüphesiz edebiyatta da büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olmuştur.

Bizler de bu noktadan hareketle Tanzimat devri Türk edebiyatı hakkında mini bir test hazırladık sizlere. Bakalım lise sıralarında ve üniversiteye hazırlıkta sıkça sorulan bu sorulardan hangileri aklınızda kalmış. :)

 

 

Tanzimat Edebiyatının tabiri caizse üç atlısı aşağıdaki hangi şıkta doğru verilmiştir?

“Ben gittim o hâksâr kaldı, / Bir kûşede târumâr kaldı. / Bâkî o, enîs–i dilden eyvâh! / Beyrût’ta bir mezâr kaldı.” Ölen karısının ardından kaleme aldığı bu içli şiir kime ait ola ki?

Tanzimat devrinde divân geleneğine uygun olarak şiir yazan ve beste yapan bir şairenin ismini soruyoruz. Kendisinin yayımlanmış anıları, şiir kitabı ve onlarca bestesi bulunmaktadır.

Kafkasyalı esir kız Dilber’in hikâyesini anlatan yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Orhan Okay’ın bir yazısında ‘‘Parlak ve uyanık bir zekâ, yorulmak bilmeyen ‘on iki beygir gücünde bir yazı makinesi’, zaaf aranacaksa devletle çatışmayan, rejimle işi olmayan bir mizaç. Diye tarif ettiği fotoğraftaki meşhur sima kimdir?

Moliere’in eserlerinin önemli bir bölümünü Türkçe’ye kazandıran meşhur sadrazam ve Bursa valisini soruyoruz, hani tiyatrosu da var Bursa’nın göbeğinde!

Aşağıda verilen Tanzimat döneminde çıkarılan gazete ve imtiyaz sahibi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Baş karakterleri Bihruz Bey ve Periveş Hanım olan ve realist bir üslupla kaleme alınan romanın adını sorsak?

Tanzimat dönemi tiyatrosunda Kokona Yatıyor Yahut Madam Uykuda, Geveze Berber gibi komedi oyunlarının sahibi olan yazar kimdir?

Tanzimat döneminde öne çıkan kadın yazarlarımızdan hangisine ait eser-yazar eşleştirmesi yanlıştır?