Arşiv Odası: Boratav arşivi için – Buket Aşçı

Buket Aşçı‘yı kaybedeli 1,5 yıl kadar oluyor. Onu özlüyorum. Sevenleri eminim ki çok özlüyor.

Geçenlerde gazete arşivlerinde dolaşırken birazdan okuyacağınız aşağıdaki haberi gördüm. İsim kısmında Buket Aşçı adını görünce, ister istemez derin bir üzüntü yaşadım. Bana ve Merve’ye karşı muhabbetini andım, evlerinde Serdar Abi ve onunla beraber geçirdiğimiz akşamları hatırladım. Zor zamanlarını, yaşama karşı inanılmaz tutkusunu hatırlamadan edemedim. 

Zaman geçiyor, gidiyor. Onu evinde son gördüğümde, “Caner,” demişti “üretmek için bir masa, bir defter, bir kalem yeterli. Başka bir şeye ihtiyacın yok, inançlı ol yeter.” Zaman geçti, gitti. Onun ne kadar haklı olduğunu geçen zaman daha iyi anlatan yok.

Onu zaman zaman anıyorum, bu iç dökme satırları da böyle bir anın eseridir. Kitaplığımızda duran siyah beyaz fotoğrafı bize inançla bakıyor.

Ona sonsuz sevgi ve saygıyla, ilk haberlerinden olduğunu düşündüğüm 98 yılına ait bir haberi sizlerle paylaşıyorum. Huzurla uyu Buket.


Boratav arşivi için – Buket Aşçı

PERTEV Naili Boratav’ın 70 yıl boyunca eşi Hayrünnisa Boratav ve asistanlarıyla Anadolu’nun her yöresini tarayarak oluşturduğu, halkbiliminin en önemli arşivi olan “Boratav Arşivi” nihayet tek çatı altında toplandı. Birkaç ay önce yitirdiğimiz Boratav, Aralık 1997’de Türkiye’ye gelmiş, arşivinin araştırmacılara açılması için Tarih Vakfına vekalet vermişti. Tarih Vakfı şimdi bir araya gelen bu arşivin düzenlenmesi için iki yıl sürecek bir projeye imza atıyor.

Bu projenin tanıtılması için önceki gün Tarih Vakfı’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Tarih Vakfı adına Orhan Silier, Arzu Öztürkmen ve Sabri Koz katılırken Talat Halman, Doğan Hızlan, Emre Kongar, Zülfü Livaneli, Cengiz
Bektaş da Projeyi Destekleme Kurulu Üyeleri olarak yer aldı. Kültür Bakanı Istemihan Talay ve Prof. Dr. İlhan Başgöz ise görüşlerini telefonla ilettiler.

Açılış Konuşmasını ve basın açıklamasını okuyan Talat Halman, Boratav için “Anadolu halkının dehasını dere tepe dolaşarak inceleyerek, içine sindire sindire özümseyerek, bilimsel değerlerle yaratmak ilk ona nasip oldu,” dedi.

Maddi desteğe gerek var

Ancak proje, kültür – sanat alanındaki her projede olduğu gibi maddi güçlük içerisinde. Toplantıya katılanların yanı sıra Yaşar Kemal, Çelik Gülersoy ve İlhan Selçuk’un imzalarını da taşıyan basın açıklamasında, iki yıl sürecek olan, arşivci, halkbilimci ve bilgisayar uzmanlarınca yürütülecek olan projenin 750 bin dolarlık (200 milyar TL.) kaynağa ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Kültür Bakam Istemihan Talay projeye destek verebilmek için her biri 7 dolardan olmak üzere Boratav’ın 20 kitabından 1000 tane alabileceklerini ancak bunun için birden ödeme yapamayacaklarını belirtti. Talay, bu yardımın ileride gerçekleşebilecek bir hükumet değişikliği durumunda da kesintiye uğramaması için hukuki olarak da korunacağına dair güvence verdi. Emre Kongar ise, Boratav arşivinin öneminin zaten herkesçe bilindiğine dikkat çekerek “Önemli olan bu arşivin hayata geçirilmesidir. Bunun için de 750.000 dolara ihtiyaç var, bu para olmazsa Boratav arşivi hayata geçemeyecek,” diyerek, kurum ve kuruluşlara projenin sponsorluğu için çağrıda bulundu.

Okumayı ve yazmayı sever. http://caneralmaz.com