Ahmet Çarpar
 •   Sanki hep gözümün önünde şairi götürmeye gelen siviller, birlikte geçirdiğiniz sürgün, Osip’in kestiği elmas dizeler Nadejda’nın belleğine gömülen. Kar altında koğuşlar, kulubeler, çalışma kampları, sanatoryum, buzlu traversler. Sonra...

  19 Şubat 2018 5 2,733
 •   “Onlara anlat ki insan kelimelerden ve şiirden yaratılmadı” Derinliği ve boyutlarıyla göz önüne alındığında enikonu büyük bir şiiri ve düşünce verimini ortaya koymasına karşılık, basit taraftarlıkları...

  4 Şubat 2018 5 2,134
 •    I. Ne zamandı şimdi hatırlamıyorum, aylar önce bir akşam TV kanallarında zaplarken İslamcı bazı yazarların lafladığı bir kültür programına rast gelince durdum, biraz izledim. Tiyatro üzerine hasbıhal edişlerine...

  20 Ocak 2018 6 4,756
 •  Bir adam, bahar, Kanlıca’da ılık, latif bir güzellikle tecelli ettiği bir sırada, bir ağacın gölgesinde, sanki uzun yolculuklara çıkmışçasına dalıp giden gözleriyle kendisine bakan yanındakine bir kitap okuyordu: Yoksulluk...

  4 Ekim 2017 13 9,229
 •  Ziya Osman Saba‘nın şiiriyle ilk şuurlu karşılaşmam Türk Edebiyatı dergisinde, dosya konusu olarak ölümün ele alındığı 414. sayısında (Nisan-2008) okuduğum Ölüler  isimli şiirine rastlar. Zamanımızda, zihinlerin bir köşesinde, daha...

  3 Ağustos 2017 3 4,353
 •  Sait Faik‘in Son Kuşlar hikâyesi şöyle sona erer: ”Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını...

  22 Mayıs 2017 4 5,520
 •  Bir sanat eseri için en temel değerlendirmelerin toplandığı yer olarak şunları gösterebiliriz: Neyi anlattığı, bu anlattığı şeyi nasıl anlattığı ve görünürde anlattığı ile asıl anlatmak istediğinin ne olduğu. Çünkü...

  17 Nisan 2017 2 3,209
 •  Moliere’in Cimri’de söz konusu ettiği o çok ünlü yemek-yaşamak denklemini, düşünmek-yaşamak bakımından kurup ele alabilir miyiz? Yemek için yaşamak mı yoksa yaşamak için yemek mi sorusunu, düşünmek için yaşamak...

  15 Mart 2017 2 2,953
 •  Kemal Özer ismiyle karşılaştığımda henüz öğrenciydim. 2009 yazıydı. Bir iki gazetenin kültür sanat sayfasında şair Kemal Özer’in öldüğü yazıyordu. O sıralarda Hilmi Yavuz, arkadaşı şair Kemal Özer’i yazdı. Kemal...

  20 Şubat 2017 3 3,190
 •  Bazı eserler tarihin çok eski zamanlarında söylenmiş, kaleme alınmış olmasına rağmen bugün okunduğunda kendilerini henüz yazılmış gibi ‘yeni’ hissettirmelerinin sebebi nedir? Elbette ki onların bu özelliği klasik olmalarından ileri...

  28 Ocak 2017 2 4,597
 •  Elemim Bir Yüreğin Kârı Değil, şair ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy’un hâl tercümesini kronolojiye bağlı kalarak, fotoğraflarla ve yakınlarının tanıklıklarıyla nakleden bir Mehmet Akif albümü. Zamanımızda gerek tarihî...

  5 Ocak 2017 3 2,425
 •  İnsanı etkileyen şey gerçeklikten daha da öte bir gerçeğe yönelimi temin edecek inandırıcılıktır. Yani sahici ve sahih olmak. Bugün gittikçe bu özelliği yönüyle matlaşmaya meyleden bir hayat tarzının baskın...

  29 Aralık 2016 2 2,855
 •  Okuduklarımızı yalnızca konuşmaya, bahsetmeye dayalı bir aktivite olmaktan daha üst, yaşamaya memba bir amel/pratik halinde idrak ediş, okumayı anlamlı kılar. Diğer türlü okuma işinden elde edilen hâsıla, bir kitabın...

  28 Ekim 2016 3 2,953
 •  Önceki yazıda “İpi Kopmuş Bir Uçurtma” başlığıyla Şule Gürbüz’ün yazdıklarına ilişkin bir okuma biçimi arayışında bulundum. Yazarın hem kendi yazınına dâir bıraktığı ipuçlarından hem de bazı metinlerinden hareketle Şule...

  6 Ekim 2016 2 4,431
 •  İnsan biraz da bir yekûn olarak gözleri, söyledikleri ve eyledikleridir. Elbette ki söyledikleri dediğimiz kategoriye yazdıkları da dâhildir. Bunlar bir uzlaşmaya vardığında hayatta bir ahenk vücut bulur. Bu ahenkle...

  22 Eylül 2016 2 4,461
 •  Dillere pelesenk olmuş bir akımın temsilcilerinden bazı bilgiler derledik, şiirlerden alıntılar toparladık ve onları sorulaştırdık. Bakalım, 10 soruluk İkinci Yeni testimizi geçebilecek misiniz?  

  17 Eylül 2016 10 13,227
 •  İnsanın unutmaması, hep hatırda tutması beklenmiş kelimelerin en başında gelen, tembih ve telkin kabilinden sözlerin haricinde, bir de belleğin en mutena köşesinde varlığı dinmeyen birtakım söyleşmeler vardır. Doğum yerleri...

  6 Eylül 2016 2 13,088
 •   bakanlar bana gövdemi görürler ben başka yerdeyim gömenler beni gövdemi gömerler ben başka yerdeyim. Asaf Hâlet Çelebi’nin “Cüneyd” adlı şiirinin bu başlangıç mısraları, bu şiirin yaslandığı kültürel arka...

  3 Eylül 2016 1 3,423
 •    Türkçede özdeyiş (vecize) anlamıyla karşılanan aforizmanın, eski Yunancada aforismos (ayırmak, tahdid etmek, hudutlandırmak) sözcüğünden türediği düşünülmektedir. Kelimenin anlamındaki hudutlandırma göz önünde bulundurulduğunda aforizmaların, hayatın akışı içinde insanın, evrenin...

  29 Ağustos 2016 4 3,581
 •  Bazı şiirler vardır ki şairin diğer verimlerini görmeye engel bir gözbağına dönüşür sıradan okurun elinde. Böylece şairin sesi, bu mıntıkada aslında akissiz kalır. Orhan Veli’nin “Anlatamıyorum”u, Ahmet Muhip Dıranas’ın...

  24 Ağustos 2016 4 3,876

İlginizi Çekebilir