Derdin İncinmesin Mustafa Orman!

aDSFDASFA

Ne okuyorum? Yakın zamanda bitirdiğim ve her sayfasını severek okuduğum beni heyecanlandıran bir öykü kitabı: Derdin İncinmesin.

Everest Yayınları’ndan çıkan Derdin İncinmesin, Mustafa Orman’ın ilk kitabı… İlk kitap olmasına rağmen beklenilenden çok daha fazlasını sunuyor okuyucuya. Demlenmiş, iyice oturmuş, özgün bir üslupla yazılmış güçlü bir ilk kitap.

İçerisinde on altı öykü bulunan eser, yazarın annesine ithafıyla başlıyor: “Kitabı eline alıp hiçbir zaman okuyamayacak anneme…” ve devam ediyor, “İthafı duyan annemin endişesidir: bunu hapse atmasınlar!” Kitabın başlangıcındaki ithaftan ve annenin endişesinden sonra Samuel Beckett’in “Dök içinden şöyle şöyle şeylerin masalını” sözüyle açılır öyküler. Öykülerin isimleri sırasıyla şöyledir: Kıvrım, Cızz, Palto, Bulmaca Sayfaları, Dünyaya Gelmeme Fikri, Diş, Güvercini Bileğinden Öp, Herkes Döner Kendine, Levha, Günlüğe Düşmüş Cenin, Taş, Utanç, Koku, Ölümsüz Kimlik, Satıyorum ‘Ana’sını.

Kitabın ithafından ve yazar annesinin endişeyle söylediği cümleden de anlaşılacağı üzere, görmezden gelinen bir coğrafyanın havasıyla harmanlanan bu eser sayfalarında faşistlerin dahi kör gözlerine batacak sivri köşeli öyküler barındırıyor. O coğrafya ki çatık kaşlı devlet, her an kapılarını kırabilir evlerin; kapılarını kırabilir ve hane halkına zulmedebilir. Evin babasını yaka paça alıp götürebilir henüz sakalının yarısını tıraş etmişken. Bireyin devlet karşısındaki çaresizliğini çok yalın ortaya koyuyor yazar… Ezilen halklar bağlamında devlet ve birey ilişkisinin, sömürge topraklarındaki gerginliğin, gurbetçilerin, güvercin kalpli çocukların, öldürülen, kaybedilen, gölge insanların öyküleri bunlar. Bize hiç de uzak olmayan öyküler.

Ancak tanıtımını yaptığım bu kitabı tipik bir toplumcu eser olarak ele almak hatalı olacaktır. Katiyen sığ bir toplumcu anlayışla kaleme alınmamış öyküler. Umut ile çaresizlik, birey ile toplum arasında gidip gelen bir kalem… Bu ikilem içerisindeki karakterlerin varoluşsal dertlerini kazıyan yazar, varlık, hiçlik, ölüm, intihar, yabancılaşma gibi konuları da irdeleyerek derinlikli bir eser koymuş ortaya.

Genelde karanlık, zaman zaman mizahi, çokça şiirsel ve samimi bir üslup geliştirmiş. Bazı öykülerini ikinci tekil şahıs ile kaleme alan yazar okunma zevkini arttırmış böylece. Ayrıca Palto öyküsünde birçok bakış açısından olayı okuyucuya sunan yazar, Gogol, Vüs’at O. Bener ve Oğuz Atay’ı da konuşturma cesaretini göstermiş kendi kalemiyle.

Yeni dönem öykücülerinden Mustafa Orman’ın edebiyatımıza kattığı bu cüretkâr kitaptaki ince ince işlenmiş öykülerin her biri hak ettiği değeri görmeli ve muhakkak okunmalı.

Derdin İncinmesin – Mustafa Orman

113 Sayfa

Everest Yayınları

(14 Ağustos 1994, İstanbul) Öykülerim Peyniraltı Edebiyatı, Yalnızlar Mektebi, Karahindiba dergilerinde yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim görmekteyim.