Hüseyin Nihal Atsız’ın Ölümsüz Eseri – Bozkurtlar

Bozkurtlar, Hüseyin Nihal Atsız‘ın 1946’da yayımladığı Bozkurtların Ölümü ve 1949’da yayımladığı ikinci kitabı Bozkurtlar Diriliyor‘un Ötüken Neşriyat tarafından tek kitap halinde yayımlanmış halidir.

Hüseyin Nihal Atsız, şüphesiz ki yakın tarihimizin en büyük yazar ve Türkologlarından birisi. Türkiye tarihi ile olan bilgisini kalemiyle birleştirip bu ölümsüz eseri bize bırakmış. Her Türk gencinin alıp okuyabileceği ve okurken tüylerinin diken diken olacağı bir kitap Bozkurtlar…

Cengiz Aytmatov’un Nihal Atsız hakkında “Bozkırda doğmuş olan ben bile, bozkır hayatını, hiç bozkır görmemiş Hüseyin Nihâl Atsız kadar canlı anlatamazdım,” sözü bile Nihal Atsız’ın bu kitabını övmek için bir neden aslında. Kür Şad ihtilalini bize kazandıran Türklerin kadim topraklarda nasıl zorluklarla yaşadığını tıpkı orada yaşıyormuş gibi kalbi ve yüreğiyle anlatan bir yazar.

Kitap iki kısımdan oluşuyor: Bozkurtların Ölümü‘nde Göktürk Devleti’nin yıkılışını, Çinlilerin himayesine girmesini, Türklerin yaşadığı zorlukları ve Kür Şad İhtilali’ni anlatıyor. Bozkurlar Diriliyor ise Türklerin yeniden dirilerek devlet kurmalarına kadar giden kutlu bir yolu anlatıyor.

Hüseyin Nihal Atsız’ın bu eseri, sizi kadim topraklarımıza götürecek, kadim topraklardaki Türklerin yaşantısını tıpkı oradaymışsınız gibi gösterecek, Kür Şad’ın cesaretini ve vatanseverliğini iliğinize kadar hissettirecek bir kitap.

Hüseyin Nihal Atsız’ın Bozkurtlar kitabında geçen şiiri şöyle:

Delinse yer, çökse gök,yansa, kül olsa dört yan,
Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan.
Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan,
Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz…

  • Bozkurtlar – Hüseyin Nihal Atsız
  • Ötüken Neşriyat – Roman
  • 626 sayfa

"İnsanı dört şey yükseltir: İlim, hilm, iyi fiiller, cömertlik."