İkinci Yeniye Ne Kadar Hâkimsin?

Dillere pelesenk olmuş bir akımın temsilcilerinden bazı bilgiler derledik, şiirlerden alıntılar toparladık ve onları sorulaştırdık. Bakalım, 10 soruluk İkinci Yeni testimizi geçebilecek misiniz?