Anasayfa Deneme-Araştırma-İnceleme Kalp sızısı sanki öldükten sonra da var: Ah Ayetleri “Furuğ Ferruhzad Hakkında Söylenmemiş Sözler – Kamuran Kaya