Metinlerarası Bir Kaşif: Borges Kimdir?

Jorge Luis Borges, 20. yüzyılın en önemli yazarları arasında sayılmakta, belki en büyük okuru olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca birçok sıfatı haizdir: Editör, şair, çevirmen, kütüphaneci, ultraist, tutucu, fantastik öyküler mucidi, büyülü gerçekçi.

Yaşamı kitapların arasında, edebiyatın içinde geçti: Çocuk yaşta ingilizceden ispanyolcaya çeviriler yapmaya girişti, duvarlara dergi afişleri astı, kavgacı broşürlere imza attı, daha çok şiir yazdı, beyninde gerçekleşen kanamalı bir rahatsızlıktan sonra şansını öyküde de denemeye karar verdi, hikayeleri – ilk kez fransızcaya – tercüme edilince Avrupa’da tanınmaya, Amerika’da benimsenmeye başladı, kendi ülkesi Arjantin’de ancak 1950’lerden sonra sahiplenilecek, adı herkesçe duyulacaktı. Hiç roman yazmadı, kısa bir metinde ifade edilebilecek kurguyu yüzlerce sayfa için genişletmek manasız geldi, kendine has üslubunda kısa cümlelerle akıl oyunları oynadı, yeni labirentler kurdu, gerçekle düşün iç içe geçtiği kurmaca ve sonsuz bir evrende yaşadı ve yine orada var olmaya devam ediyor.

 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar

Basılı Yayınlar:

Notos, Hayal Ustası Fikir İşçisi: Borges, 54. Sayı, Ekim 2015

Peyniraltı Edebiyatı, Borges, 23. Sayı, Mart 2015

Kum Kitabı, Jorge Luis Borges, İletişim, 2014

Alef, Jorge Luis Borges, İletişim, 2015

İnternet Kaynakları:

Kendimi Ahlaklı Bir Adam Olarak Görüyorum Ama Ahlak Dağıtmıyorum

Babil Kütüphanesi Sanal Dünyada Gerçek Oldu

Babil Kitaplığı Yeniden Düzenleniyor

Why Jorge Luis Borges Matters  30 Years After His Death

Galeri, Jorge Luis Borges 

Jorge Luis Borges, The Art of Fiction No.39

 

okuryazar, düşgezer / firargah.com