“Tellekt” yayın hayatına başladı

 

Can Yayınları bünyesinde kurulan Tellekt, bu hafta yayın hayatına başladı. 

Tellekt, kültürün “örgütlenmiş boş zaman”a indirgendiği hızlı tüketim çağında, bugünün bilgisine yer açmak ve şimdiki zamanı kat eden dönüşümleri kavramak için yeni düşünce pratiklerini bir araya getirerek okuru ile buluşturmayı hedefliyor.

Tellekt’te fizikten felsefeye, genetikten ekolojiye pek çok alanda dünyada süregiden teorik tartışmaların izini süren eleştirel metinler olacak. Ayrıca sosyal ve beşeri bilimler alanında aktüel tartışmaları kültür hayatımıza kazandırmak üzere yayın hayatına başlayacak.

Mayıs ayında Tellekt’te neler olacak? 

Tellekt’in Mayıs programında yer alan kitaplardan ilki, yorum ve kanaatlerden ibaret olan “gösteri toplumu”nun yükselişine tanıklık ettiğimiz bir dönemde, devlet aklına ve onun otoriter siyasal tahayyüllerine muhtaç olmayan bir karşı duruş geliştirebilmenin olanaklarını sorgulayan bir kamusal felsefe kitabı: Hakikat-Sonrası.

Hakikat-Sonrası, her şeyin birkaç günde olup bitiverdiği, olguların yerini duyguların aldığı kapitalist modernite çağında, nesnel gerçekleri göz ardı etmenin yarattığı tehlikeye karşı bir uyarı niteliğinde.

Mayıs ayının ikinci kitabı ise, Jacques Derrida’nın yakın öğrencilerinden filozof, müzikolog Peter Szendy’nin, Filistin-Eriha’dan yola çıkıp modern öncesi Avrupa’nın gizli kalmış dehlizlerine daldığı; sinema, opera ve edebiyattan örnekleri ustalıkla ele alan çoksesli felsefi metni: Üstdinleme: Casusluğun Estetik Tarihi. Günümüz toplumlarının duyma ve işaretleme biçimlerini irdelerken, her dinlemenin bir kulak kabartma olduğunun ve her zaman otoriter eğilimlerle malul olduğunun altını çizen Szendy, hükmetme ve iktidar tekniklerinin dinleme pratikleriyle ilişkisini güncelliğe hapsolmadan düşünmek ve tartışabilmek için bizlere muazzam bir repertuvar sunuyor.

Tellekt’in sosyal medya hesapları: https://twitter.com/tellekt

 

Ve dünya alışkanlıktan değil,sevgiyle mutluluktan dönsün diyoruz Hasret abi ile.