Test: Batı Edebiyatının Temellerine Hâkim Misin? III. İtalyan Edebiyatı

Uzun bir aradan sonra Batı edebiyatının temellerine indiğimiz test serisine İtalyan edebiyatıyla devam ediyoruz. Serinin ilk iki testi (Yunan ve Latin edebiyatı) için tıklayın.

”Yüzyıllar boyunca Latincenin bir lehçesi olarak varlığını sürdüren İtalyan dili, ancak XIII. yüzyılda bir edebiyat dili hâline gelebilmiştir. Bunda Toskana lehçesiyle yazan ve Trecentisti denilen Dante, Petrarca ve Boccaccio gibi yazarların büyük payı vardır1.”

Kendine güvenenleri testimize alalım!

İtalyan edebiyatında XV. yüzyıldaki radikal hareketlerin devamında XVI. yüzyılda başlayan, destan türünde Ludovico Ariosto ve Tasso'nun, nesir alanında Prens adlı eseriyle Macchiavelli'nin öne çıktığı dönemin adı nedir?

Dante'nin daha dokuz yaşındayken aşık olduğu, yıllar içinde birkaç kez görmesine rağmen eserlerinde ana tema olarak yer verdiği, İlahî Komedya'nın Cennet'inde kendisini karşılayan büyük aşkının adı nedir?

Dante'nin İlahî Komedya'da karanlık bir ormanda kaybolup sabaha doğru ulaştığı tepede önünü kesen pars (heves), aslan (gurur) ve kurttan (cimrilik) korktuğu sırada karşısına çıkan ve Cehennem ile Araf'ı gezmesinde rehberlik eden Latin şairi kimdir?

Âşık olup karşılık bulamadığı Laura adlı kıza olan aşkını, Dante-Beatrice ilişkisinde olduğu gibi zamanla ülküleştiren, Latince ve İtalyanca eserler vermesine rağmen esas ününü halk diliyle yazdığı eserlerle sağlayan, Cazoniere (Türküler) eserinin sahibi kimdir?

Memuriyeti esnasında Petrarca ile tanışmış, hayatının son yıllarında Dante'nin İlahî Komedya eserini halka anlatmakla görevlendirilmiş, en ünlü eserini yakmayı düşünürken Petrarca tarafından vazgeçirilen ünlü İtalyan yazar kimdir?

Floransa'daki veba salgınından kaçan yedi kadın, üç erkek... Bir kır evine sığınır, hafta sonlarını ibadete ayırıp kalan on gün, onar hikâye anlatırlar. Gündelik hayattan, hüzünlü, mizahî, müstehcen yüz hikâye anlatılan on günü konu edinen eser yazarına büyük bir ün sağlamıştır. Eserin adıysa..?

1509 yılında Pisa'nın ele geçirilmesini de sağlayan bir ordu meydan getiren, aynı ordu üç yıl sonra Kutsal İttifak'a yenilince gözden düşen, toplumsal hayattan dışlanan, sürgün ve hapis yıllarının ardından inzivaya çekildiği bir çiftlikte eserlerini yazan ünlü İtalyan yazar kimdir?

Macchiavelli öldükten sonra yayımlanan eseri dünyada makyavelizm kavramını meydana getirmiş, bu düşünce kapitalist ahlakın gelişmesinde büyük rol oynamıştır. İktidara gelmek isteyenlere her yolu mubah gören, hileye, zulme, yalan yemine başvurulmasında sakınca görmeyen eserin adı nedir

Genç yaşlarından itibaren Kudüs'ün ilk haçlı seferinde alınmasını anlatan bir destan yazmayı kafasına koyan yazar, Kurtarılmış Kudüs adlı eserinin ilk taslağını yazdıktan sonra sinir krizi geçirir. İlerleyen yıllarda bir süre akıl hastanesinde yatan, sağlığı düzeldikçe yazmaya devam eden İtalyan yazar kimdir?

En tanınmış eseri Zindanlarım'da Milano Santa Margerita Hapishanesi, Venedik Doge sarayındaki Kurşunluk Hapishanesi ve Michele hapishaneleri, Avusturya'nın en korkunç zindanı olan Spielberg Şatosu'nda geçirdiği on yılını anlatan yazar kimdir?

Bilim insanı, yazar, eleştirmen; 20. yüzyılın en önemli düşünce adamlarından sayılan, Gülün Adı ve Foucault Sarkacı adlı eserleriyle dünya çapında tanınan İtalyan yazar kimdir?

Dante'nin İlahî Komedya adlı eserinde yer alan İnferno, Purgatorio, Paradise bölümleri sırasıyla ne demektir?

 

¹ Kolcu, Ali İhsan, Batı Edebiyatı, Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2008.

(1991, Ankara) Ömür boyu öğrenci, diploma derlemcisi, Türkçe sevdalısı ve Farsça meraklısı. ezel.sahiner@gmail.com